Sous vide salmon next to three lemon slices, orzo, and asparagus