Soft Pretzel Recipe: three soft pretzels on a white background